Kalite Başkent
İstanbul (0212) 272 56 56
Ankara : (0312) 231 00 22
info@baskent.com.tr

YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Detaylar
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2004 nedir?  Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu fakt&o...

Detaylar
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde &c...

Detaylar
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP Nedir? HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde teminin...

Detaylar
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir? Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO/IEC 27001, Bilgi Güven...

Detaylar
ISO 10002:2004 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi
ISO 10002:2004 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi

ISO 10002 Nedir? Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerimizin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kur...

Detaylar
ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 Nedir? TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardadır. Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra re...

Detaylar
ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu
ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO IEC 17025  Nedir? ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçt...

Detaylar
ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000  Nedir? ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standardı, hizmet yönetimini “işin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmetlerin” yönetilmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Hizmetin g...

Detaylar