Kalite Başkent
İstanbul (0212) 272 56 56
Ankara : (0312) 231 00 22
info@baskent.com.tr

CE BELGESİ

CE BELGESİ

CE BELGESİ

Ce Belgesi bir ürünün Avrupa Birliği normalarının asgari koşullarını taşıdğını gösteren belgeye denir.Ce Kelime anlamı olarak “Avrupa Uygunluk” anlamına gelir.

Ce Belgesi Olan bir Ürün Kalitelimidir?

Sorunun genel anlamı aslında hayır.Yani Ce belgesi olan bir ürün kaliteli olduğu anlamına gelmez dolaylı olarak bu ürün insana,çevreye ve bu ürünü kullanan nihai tüketiciye belirli koşullarda kullanım dahilinde zarar vermeyeceğinin beyan ve taahhüdüdür.

Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Ce Belgesi alınması esnasında öncelikli olarak ürünün temel gereklere uygun olup olmadığı incelenir.Ürünün hangi risk kapsamına girdiğinin belirlenmesinin ardından ürünle ilgili harmonize standartlar ve üretim koşulları belirlenir.

Ürünle ilgili standart ve Fabrika Üretim Kontrol sitemiyle beraber ürünün bir teknik dosyası hazırlanır.Ürünle ilgili ce işaretlemeside yapıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafından onaylanmış bir kuruluş tarafından test ve ürün doğrulaması gerçekleştirilir.

Ce Belgesi Faydaları

  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği mevzuatına uyulduğunu gösterir,Ce Belgesi Avrupa Birliği pazarını ilgili ürüne açar,
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir,
  • Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir.
  • Ce Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir.Türkiye piyasası içerisinde de Ce işareti taşıması gereken ürünlere Ce Belgesi alarak,
  • Yasal yaptırımlar ve ürünün piyasaya arzının engellenmesinin önünen geçilir.

Ce İşareti Kullanımı

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’deyetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan
çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

 

Ce Gerektiren Ürünler

Ce Belgesi kapsamındaki ürünler;
-Oyuncaklar
-Asansörler
-Yapı İnşaat Malzemeleri
-Makinalar
-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
-Otomatik olamayan tartı aletleri
-Tıbbi Cihazlar (medikal aletler)
-Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
-Basit Basınçlı Kaplar
-Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
-Sıcak Su Kazanları
-Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
-Gezi Tekneleri
-Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
-Sivil Amaçlı Patlayıcılar
-Radyo Telekominikasyon Ekipmanları