Kalite Başkent
İstanbul (0212) 272 56 56
Ankara : (0312) 231 00 22
info@baskent.com.tr

CE Belgesi Danışmanlığı

CE Belgesi Danışmanlığı

CE BELGESİ (İŞARETİ), ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan belgedir. İthalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu belgelemek zorundadır. CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürde anlamı ‘European Conformity’ , Avrupa Normlarına Uygunluktur
CE Belgesi (İşareti), ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

Hizmet Verilen Direktifler
93/42/EEC                 Medikal Cihazlar Yönetmeliği
2006/42/EC               Makine Emniyet Yönetmeliği
97/23/EC                   Basınçlı Ekipmanlar
2006/95/EEC             Alçak Gerilim Cihazları
2004/108/EC             Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
87/404/EEC               Basit Basınçlı Kaplar
89/106/EEC               Yapı Malzemeleri
90/396/EEC               Gaz Yakan Cihazlar
92/42/EEC                 Sıcak Su Kazanları
95/16/EC                   Asansörler
2000/14/EC               Açık Alan Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu

TÜM DİREKTİFLERDE ÜRETİM YAPAN FİRMALARIN CE MARKALAMA / BELGELENDİRME YAPMASI ZORUNLUDUR. CE BELGESİ DENETİMİ İLGİLİ BAKANLIKLARIN İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. CE BELGESİ OLMADAN ÜRETİM YAPAN FİRMALARA CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAKTADIR.